Waardevrij waarnemen, een module voor docenten (in opleiding)


Helende Klinkers is de naam voor de klanken die we maken als we voor iets of iemand zingen:
willekeurige klinkers en medeklinkers. 

Onze klanken hebben geen betekenis zoals woorden, liedjes en mantra's die hebben.
We maken klanken op basis van onze zintuiglijke waarneming: met name luisteren en aandacht geven.

Onze manier van zingen heeft zowel overeenkomsten met muziek als met gebeden.
De klanken verbinden ons met elkaar, met onszelf en met het grote geheel.

We zingen op speciale gelegenheden zoals uitvaarten en workshops. 

Er zijn ook lessen die je regelmatig of incidenteel kan bijwonen.

 

Locatie: onze oefenruimte in het Kloosterhuis te Sambeek.
Film: https://ttfilm.nl/Dit verhaal is afkomstig uit de Lieze, een van de Taoïstische canonieke boeken, zoals de Tao Te Tjing.

Een vrouw in lompen bedelde bij een noedelverkoper om een kom soep. In ruil wilde ze zingen. De noedelverkoper had er eerst geen zin in, maar zijn klanten bemoeiden zich ermee en zeiden ‘ja, zing wat voor ons’. ‘Eerst soep, want met honger kan ik niet zingen, zei de vrouw. ’Na zes kommen soep opgeslurpt te hebben begon ze te zingen.

Ze zong heel andere liederen dan de mensen kenden. In een taal die niemand verstond, maar die toch door iedereen werd begrepen. Ze zong geen woorden, maar geluiden, tonen die het hart van de toehoorders direct raakten .Iedere luisteraar hoorde ok een ander lied, omdat ze met andere oren en een ander hart luisterden. Zelfs de chagrijnige noedelverkoper begon te glimlachen. Alle spanning verdween van zijn gezicht.

Het verhaal gaat nog veel verder. Het gezang van de vrouw hielp tegen eenzaamheid, want het verbond de mensen, een moordenaar kwam tot inzicht, verdrietige mensen werden weer blij en een zieke vrouw voelde zich een stuk beter en begon te dansen. Iedereen die de magische stem van de vrouw hoorde, voelde zich lichter, gelukkiger en kalmer. Na enige tijd hadden alle toehoorders de ogen gesloten om beter te kunnen luisteren. De zangeres raakte de mensen in hun kern waar ze kwetsbaar waren en waar ze zich klein en bang voelden. Haar muziek bracht hen naar ene helder licht waar ze zich geborgen voelden.

De vrouw begon steeds zachter te zingen, uiteindelijk werd haar stem een soort laag gebrom. Toen de mensen hun ogen weer openden was de zangeres verdwenen, maar ze hoorden haar nog wel, zacht en laag en zo mooi dat het leek of de goden voor hen zongen.

Het verhaal gaat nog veel verder en is prachtig, maar het is wel duidelijk dat dit de magie van ons klinken is. Heel herkenbaar.

Het eindigt als volgt: De mensen uit het dorp verzamelden zich rond de zingende vrouw en begonnen met haar mee te zingen. De liederen stroomden door het bloed van de mensen als als sterke chi, levenskracht. De mensen vergaten hun zorgen en ellende en voelden zich opeens veel jonger. En wijzer.

Nadat de zangeres verdwenen was heeft nooit meer iemand iets van haar gehoord, maar de mensen uit het dorp stonden vanaf die tijd bekend om hun zangtalent. Ze werden uitgenodigd om te zingen op begrafenissen en bruiloften omdat ze de luisteraars tot tranen toe bewogen met hun liederen.

 


Wij zijn lid van het NetwerkUitvaartvernieuwers. 


 
 
 


  
 
 
 
E-mailen
Bellen